Den optimale løsning på skovbrugs opgaver opnås kun, hvis man kan samarbejde om det!

Derfor ser jeg det som særdeles vigtigt at jeg kan samarbejde med både kunden og aftagerne af skovens produkter om at finde den bedste løsning. Når løsningsmodellen er fundet, er det os meget magtpåliggende at opgaven bliver løst som aftalt og at kvaliteten af både den leverede ydelse og leverede vare er helt i top, dette kan bevirke at vi ikke nødvendigvis altid kan tilbyde den laveste pris målt i kroner og ører, men vi kan altid tilbyde den løsning og pris, som giver det bedste nettoresultat.

Lidt filosofi

Følgende citater er skrevet af John Ruskin, en engelsk forfatter, kunstkritiker og social reformator i 1800-tallet.

Lidt om priser:
Det er uklogt at betale for meget, men det er værre at betale for lidt.
Når De betaler for meget, er alt De hvad de mister, nogle penge – det er det hele.
Når de betaler for lidt, så mister De sommetider alt, fordi det De købte,
ikke var i stand til at gøre det, som det var købt til.
Almindelig forretningsgang umuliggør at betale lidt og få meget –  det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.
Hvis de accepterer det laveste tilbud, gør De vel i at sikre Dem en skadesreserve for den risiko, De løber –
og hvis De gør det, så har de jo alligevel råd til at betale for den bedre vare.
 

Lidt om kvalitet:
Der er næppe noget i verden, som ikke en eller anden kan lave lidt dårligere og sælge lidt billigere,
og folk som kun ser på prisen, er denne mands lovlydige offer.

Med ønsket om et kommende godt samarbejde!

Bjarne Kallehauge