Viden om afsætning

I takt med at der er sket store ændringer i arbejds- og ledelses strukturen i dansk skovbrug igennem det seneste årti, har jeg også, udover at være entreprenør, påtaget mig langt flere administrative opgaver i forbindelse med skovningsopgaverne. I dag er det typisk således, at kunden fremlægger opgaven og har en forventning til et slutresultat, herefter er det min opgave, at nå så tæt på dette resultat som muligt.

Dette indebærer, at jeg omsætter næsten alt det træ som vi håndterer, og fordi jeg har den daglige kontakt til køberne, kan jeg altid optimere det økonomiske udbytte af en given opgave. Jeg samarbejder tæt med Skovlink A/S som har handlet træ i snart 30 år, de er leverandører til både små og store savværker, samt andre industrier i Danmark, desuden har de også særdeles gode afsætningsmuligheder i udlandet. Da markedet for træ er fuldstændigt frit, er prisdannelsen udelukkende baseret på udbud og efterspørgsel, derfor giver det ingen mening at lave en prisliste, men vil du høre hvad priserne er nu og her, så ring og spørg!

Det er ingen sag, at vælte det hele og hugge det til flis, men det er sjældent at det giver det højeste afkast!

Derfor gør vi altid følgende:

  • Projekterer opgaven, primært en grundig vurdering af den stående vedmasse for at kunne udnytte træet bedst muligt og dermed kunne frembringe det højst mulige dækningsbidrag til kunden.
  • Udarbejde ét tilbud på henholdsvis udførelsen af opgaven og ét på køb af træet.
  • Sørger for den rent praktiske udførelse af arbejdet.
  • Opmåling af de oparbejdede effekter og videresalg til industrien.
  • Endelig afregning til kunden.

På den måde kan du som kunde altid følge med i hvad der sker, og du ved på forhånd, hvad du får for dit træ!