Indsigt i hvordan

Dette er nok min favoritbeskæftigelse! At komme ud i en skov, gå en tur med kunden og høre ønskerne om, hvordan man kunne tænke sig den på sigt skulle blive. Dernæst at planlægge de tiltag der skal gøres, for at nå frem til det ønskede mål. Uanset om det er tynding af yngre gran eller afdrift af gammel gran, indlægning af spor i ung løvtræ eller udtynding af ældre løvtræ. Med baggrund i mine nu over 30 år i skoven, har jeg set en del, både hvordan man skal gøre og også hvordan man ikke skal gøre! Men da skovdrift altid er i forandring, er det der med at gøre som vi plejer ikke altid nok.

På nåletræssiden er der dog ikke sket de store ændringer, det skal både tyndes passende og drives af, når tidspunktet er rigtigt. Det rigtige tidspunkt er ret afgørende for succes, for tyndingernes vedkommende er der reelt set et vindue på ca 5 år, hvor man ved fjernelse af de ringeste træer, kan opnå maksimal tilvækst i bedst mulig kvalitet og derved sikre fremtidige indtægtskilder. Afdrift af gran er oftest et samspil mellem bevoksningens tilstand, gode priser for træet eller ejerens behov for kapital.

På løvtræssiden, er vi i en meget spændende tid, der er mange unge bevoksninger fra 80’erne og 90’erne der skal tyndes nu og der er også mange store arealer som faldt i stormen i 1999, som der skal gøres noget ved. Her er der også flere forskellige løsningsmodeller, oftest er det på baggrund af træernes ringe størrelse noget som på den ene eller anden måde ender som flis. Da der er så meget fokus på det yngre løvtræ, har der de senere år været en tendens til at overse de mellemaldrene løvtræsbevoksninger, men det gror jo hele tiden så det skal også passes! Her er det oftest en almindelig maskinskovning med aflægning af evt. både kævler, Junckertræ, brændetræ og flis der er den mest optimale løsning.

Hvis du har større skove, eller ønsker en egentlig driftplan/budget for din skov, arbejder jeg tæt sammen med skovrider Keld Velling, som er yderst kompetent og har mange års erfaring. Desuden er han også rigtig skrap til produktion og handel med juletræer og pyntegrønt. Derudover har han, naturligt nok, også mange års erfaring med genplantning af ryddede arealer og de første års pleje.

Uanset hvad, så kan vi altid hjælpe dig med det du ønsker og du skal aldrig betale for andet end det du får!