Erfaring med opgaveløsning

Jeg startede med udslæbning af langtømmer med Belarus traktor og skovspil tilbage i sommeren 1984 og har i de følgende år været med i hele den teknologiske udvikling. Der er sket meget siden dengang, og det afspejler sig naturligt nok i den måde vi i dag griber opgaverne an på. Jeg fik den første skovningsmaskine i 1992 og har kørt med diverse maskiner lige siden.

jeg kører idag med en John Deere 1270 E som er en skovningsmaskine i mellem klassen, den kan derfor bruges til det meste, lige fra 1. gangs tyndinger af gran til afdrifter af stort træ.

Ved skovning af rigtigt stort træ, har jeg en skovarbejder med til at vælte de træer som maskinen ikke kan gabe over, herefter kan jeg som regel godt kviste dem af og korte dem op.

Ved sporindlægning i ungt løvtræ er det en bedre løsning, at bruge en lille gravemaskine med klippeaggregat til at fælde-bunkelægge med, og hvis terrænet tillader det kan det flishugges i sporet. Hvis ikke vi er helt sikre på at hugning i spor er en god løsning, lægges det af til udkørsel istedet. Det har den fordel at man fint kan klippe det ned om vinteren, så venter vi til hen på foråret med at køre det ud, så vi er sikre på at vi ikke laver skader på jordbund og stående træer.

Klipning af spor og andre klippeopgaver i øvrigt, så som rydning af moser og hegn udføres af en god samarbejdspartner, MT Skovservice som har 2 maskiner med både klip- og save aggregater.

Alt det vi skover/ klipper, skal jo også køres ud til bilfast vej og til det har jeg to udkørselsmaskiner. Den ene er en Ponsse Buffalo, som er en stor maskine, den har for alvor sin berretigelse når der skal flyttes store mængder hurtigt. Logisk nok så er en stor maskine med et stort læs også tung, derfor er vi meget opmærksomme på kun at køre når føret er til det. For at minimere strukturskader, er maskinen monteret med radialdæk, som er et meget blødt dæk som kører med lavt lufttryk, derved får vi mest mulig bæreflade. Til tider kan det også være nødvendigt at køre selvom vejret ikke er med os, der plejer vi at montere brede bærende bånd på maskinen. Ligeledes når vi kører på moser og andre blødbundsarealer, er det nødvendigt med bånd, både for og bag.

Den anden maskine er en gammel Timberjack 810 B som har kørt rigtig mange timer, men den har én stor fordel, den vejer kun knap det halve af hvad Ponssen gør. Derfor bruger vi den ofte til udkørsel af flistræ fra sporindlægninger i småt løvtræ.