Maskinskovning

Med vores skovningsmaskiner kan vi udføre følgende opgaver:

  • Udtynding i nåletræsbevoksninger med aflægning af diverse rundtræ effekter.
  • Tynding af løvtræsbevoksninger, hvor der typisk aflægges brænde og evt. junkertræ. Hvor det er muligt kan toppe evt. køres ud til flishugning.
  • Renafdrift af hele bevoksninger med aflægning af diverse rundtræ effekter samt ofte oplægning af hugstaffald til senere flishugning.

Herudover kan vi også lave fælde/bunkelægningsopgaver.

  • Udtynding i nåletræsbevoksninger, hvor der køres i eksisterende spor og de træer der skoves lægges ud i sporene til flishugning.
  • Rydning af hele arealer, hvor det vurderes at der ikke er gavntræ af nævneværdig betydning, skoves det hele til flishugning på stedet, eller det køres ud i en stak ved bilfast vej til senere flishugning.