Udkørsel

Med vore udkørselsmaskiner kan vi udføre følgende opgaver:

  • Udkørsel af diverse rundtræ effekter fra såvel tyndinger som afdrifter.
  • Udkørsel af toppe og/eller hugstaffald fra tyndinger og afdrifter til flishugning.
  • Pladsrydning, hvor hugstaffald enten lægges i ranker eller brændes af.
  • Udkørsel af juletræ med containere og kroghejs, således at når træerne er læsset i containeren sættes denne af og kan derefter køres til central pakkeplads og tømmes.